Bankada parası olanlar dikkat! BDDK uyarı mektubu gönderecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zamanaşımına uğrayan hesapların mektup limitini yükseltti.

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve “250 lira” olarak uygulanan tutarın “1.000 TL” olarak güncellenmesine karar verildi.

Söz konusu Yönetmeliğin belirtilen fıkrasına göre, bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 1.000 TL ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyaracak. Mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 1.000 TL’nin altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir